Magánmegbízásra

Ha független szakértői véleményre van szüksége földmérési és térképészeti jellegű problémája megoldásához, forduljon hozzám bizalommal, kimagasló szakmai tapasztalattal, és rutinnal rendelkezem.

A legjobb tudásom és szakértelmem alapján segítem elő az igazság megállapítását, és támogatom érdekeit, igényeit az egyszerű feladatoktól kezdve a bonyolultabb, akár peres eljárásban folyó ügyében is.

A munkavégzésem során a legmodernebb, és a leghatékonyabb földmérési technológiákat alkalmazom, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával segítsem elő a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését, a vonatkozó szakmai szabályzatok és jogszabályok alapján, pártatlan szakmai álláspontot képviselve.

Magánmegbízásra készült független szakvéleményem bizonyítékként használható fel bírósági perben, vagy egyéb közigazgatási eljárásban!

Személyes szakértői tanácsadás

Problémakör feltárását követő szóbeli véleményadás, útmutatás személyes találkozással.

Szakértői vélemény

Írásos szakmai állásfoglalás, szakértői vélemény készítésével.

Telekhatár ellenőrzés

A természetbeni használati határ és a hatályos ingatlan-nyilvántartási telekhatár közötti eltérés vizsgálata, és kimutatása felmérési vázlat készítésével.

Telekhatár kitűzés

A hatályos ingatlan-nyilvántartási telekhatár természetbeni helyének megjelölése, kitűzési vázrajz készítésével.

Felmérési, térképezési, vagy területszámítási hiba

A hibával terhelt tulajdoni lap, és térkép kijavítása, szakértői vélemény készítésével.

Telekhatár rendezés

A telekhatár megváltoztatása, változási vázrajz készítésével.

Telki szolgalmi jog

A szomszédos földrészlet meghatározott területrészére, pl. átjárási és útszolgalmi jogi vázrajz készítése.

Használati megosztás

Osztatlan közös tulajdonviszony területhasználati rendjének szabályozása, használati megosztási vázrajz készítésével.

Helyszíni szakértői munkával járó magánmegbízást elsősorban a Balaton vonzáskörzetében vállalok, kapacitásaim leterheltsége miatt.

Ha Önnek igazságügyi földmérő szakértőre van szüksége, keressen bizalommal! iGEO-Igazságügyi Földmérés