IGAZSÁGÜGYI FÖLDMÉRÉS

A LEGKORSZERŰBB TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁVAL

  • Gyors, akár azonnali munkakezdés
  • Munkavégzés hivatalos áron
  • 0.05 méter alatti földmérési pontosság
  • Bizonyítékként felhasználható munkarészek

Segítek a problémás földmérési ügyek megoldásában.

A Balatoni régióban az egyszerű feladatoktól kezdve a bonyolultabb, akár peres eljárásban folyó ügyekben is, magánmegbízásra, vagy hatósági kirendelésre elősegítem a problémás földmérési ügyek megoldását.

01

GYORS TELJESÍTÉS

A megbízásokat kb. 20 munkanapon belül teljesítem. Igény esetén soron kívüli munkavégzés kérhető, ha azonnali munkakezdésre van igény.

02

HIVATALOS MUNKADÍJ

A munkadíjam a Mérnöki Kamara, és Igazságügyi Szakértői Kamara által ajánlott díj szerint kerül megállapításra időráfordítás alapján.

03

CENTIMÉTER PONTOS

A nagy pontosságú földmérési feladatokhoz Gnss helymeghatározás (GPS+GLONASS) és mérőállomás kombinációját használom.

04

HIVATALOS OKIRAT

Igazságügyi földmérési és térképészeti munkarészeim bármikor felhasználhatóak bírósági perben, vagy egyéb közigazgatási eljárásban.

AJÁNLATOM

MAGÁNMEGBÍZÁSRA

TELEKHATÁR ELLENŐRZÉS

Telekhatár ellenőrzés során megvizsgálom, hogy a kialakult birtoklási viszonyok összhangban vannak-e a Földhivatali ingatlan-nyilvántartással. Felmérem az ingatlanon meglévő kerítést, vagy egyéb természetbeni használati határt, amit centiméter pontosan összehasonlítok a jogi telekhatárral. A mérésről, és számításról komplett hivatalos dokumentációt készítek, ami egyértelműen rögzíti, az esetleges eltérés(ek) helyét, és mértékét.

TELEKHATÁR MEGJELÖLÉS

Telekhatár megjelölésekor a legkorszerűbb mérési technológia alkalmazásával a helyszínen kitűzöm a jogi telekhatárokat. A határpontok állandósítása festett fakaróval, vagy egyéb speciális pontjellel történik. A természetbeni állapot, és a jogi állapot közötti esetleges eltéréseket centiméter pontosan kimutatom. A mérésről, és számításról komplett hivatalos dokumentációt készítek, ami egyértelműen rögzíti a megjelölt telekhatárok méreteit.

SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉS

Szakértői vélemény készítése során írásos szakmai állásfoglalást adok. Az új polgári perrendtartási törvény szerint (Pp.302.§-307.§) a polgári perekben elsősorban a felek által benyújtott magánszakértői vélemény fog bizonyítékként szerepelni: a bíró csak abban az esetben rendel ki igazságügyi szakértőt, ha az adott szakkérdésben a felek nem indítványozták magánszakértő vagy más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazását.

MOLNÁR SZILÁRD JÓZSEF

FÖLDMÉRŐ SZAKÉRTŐ - BALATON RÉGIÓ

FÖLDMÉRŐ SZAKÉRTŐ BALATON RÉGIÓ

KI VAGYOK?

Az Igazságügyi Minisztérium által kijelölt igazságügyi földmérő és térképész szakértő vagyok.  2003 óta fő munkaidőben dolgozok földmérési szakterületen a Geomol Földmérő Iroda tagjaként Keszthelyen. 2014 óta szakértői tevékenységemmel segítem elő a hatóságok munkáját, és a magánszféra problémás földmérési ügyeinek megoldását.

MI A HIVATÁSOM?

A munkavégzésem során a legmodernebb, és leghatékonyabb földmérési technológiákat alkalmazom, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával segítsem elő a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését, a vonatkozó szakmai szabályzatok, jogszabályok és etikai normák alapján, pártatlan szakmai álláspontot képviselve.

SZAKMAI REFERENCIA

SZAKMAI REFERENCIA

2004. okl. földmérő mérnök
2006. okl. építési geodéziai szakmérnök

2009. Ingatlan-rendező
2010. Geodéziai tervező
2012. Geodéziai szakértő
2013. Igazságügyi szakértő

2010. Zala Megyei Mérnök Kamara (20-0717)
2014. Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (10639)

Tapolcai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben.

Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben.

Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem ingatlan-nyilvántartás kiigazítása iránt indított perben.

Fonyódi Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem birtokvédelem és kártérítés iránt indított perben.

Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem elbirtoklás megállapítása iránti perben.

Tapolcai Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem birtokháborítás megszüntetése iránt indított perben.

Siófoki Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem térképi mezsgye határ természetbeni helyének megállapítása iránt indított perben.

Tapolcai Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem átjárási szolgalmi jog iránti perben.

Zalaegerszegi Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult közigazgatási perben.

Siófoki Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránt indított bírósági perben.

Veszprémi Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem telekhatár kiigazítása iránt indított perben.

Siófoki Járásbíróság kirendelése alapján igazságügyi szakértői véleményt készítettem ingatlan használatának rendezése iránt indított perben.

2014. Budapest, Igazságügyi Minisztérium

„Én, Molnár Szilárd József fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom; igazságügyi szakértői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

Hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint teljesítem.

Isten engem úgy segéljen!

Lépjen velem kapcsolatba.

Kapcsolatfelvétel előtt kérem olvassa el a gyakran ismételt kérdéseket. Lehet, hogy egyből választ kap a kérdésére.

KAPCSOLATFELVÉTEL

– BALATON RÉGIÓ –

Keszthely, Deák Ferenc utca 47

A személyes ügyfélfogadáshoz időpontfoglalás szükséges.

+36 (70) 932 4430

Gyors kapcsolat ügyfeleim és a hatósági ügyintézők részére.

info@igeo.hu

Átlagos visszajelzési idő: 1-2 munkanapon belül.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Nem. Kapacitásaim leterheltsége miatt csak a Balatoni régióban fogadok magánmegrendeléseket, és hatósági kirendeléseket. A Balatoni régión kívül eső ügy esetén kérem keressen helyi szakértőt.

Ha Ön meglévő ügyfelem, vagy hatósági ügyintéző a Balatoni régióban, akkor munkanapokon 8-16 óra között tudom fogadni hívását. Egyéb esetben kérem használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. 

Molnár Szilárd József, 8360. Keszthely, Deák Ferenc utca 47

Az érintett felek álláspontját minden esetben meghallgatom, és figyelembe veszem, de a szakértői véleményem semmilyen formában nem befolyásolható! Minden esetben pártatlan szakmai álláspontot képviselek.

A szakértői munkadíjam a Mérnöki Kamara, és Igazságügyi Szakértői Kamara által ajánlott díj szerint kerül megállapításra. Új magánmegbízás előtt kérhet díjszámítási ajánlatot a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, és néhány napon belül felveszem Önnel a kapcsolatot.

Hatósági kirendelést az alábbi kézbesítési postacímemen tudom átvenni: Molnár Szilárd József, 8360. Keszthely, Deák Ferenc utca 47

Ha elfogadta árajánlatomat, akkor magánmegbízást legegyszerűbben a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével tud adni.

A magánmegbízásokat átlagosan 20 munkanapon belül teljesítem. Igény esetén soron kívüli munkavégzést lehet kérni. A hatósági kirendeléseket 30 napon belül tudom teljesíteni, bonyolult, komplex feladat esetén max. 60 napon belül.